iit_eit
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี
 
 
นส. 3 ก คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
 สำหรับ นส. 3 ก หรือครุฑเขียวนั้น คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน โดยออกให้ในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ โดยเป็น 1 ใน 3 ประเภท ที่แยกย่อยออกมาจาก นส. 3 หรือในชื่อเต็มว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่ง นส. 3 นั้นจะเป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการหรืออาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นเอง
 

นส. 3 ก มีความสำคัญอย่างไรบ้าง?
– หากใครที่อยากเปลี่ยนจาก นส. 3 ให้เป็นโฉนดที่ดิน ก็สามารถนำ นส. 3 ก ไปยังสำนักงานที่ดินใน
จังหวัดท้องที่นั้นๆ เพื่อยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินได้
– ซึ่งหากใครที่ต้องการซื้อหรือขายที่ดินประเภท นส. 3 ก นี้ก็ยังสามารถจดทะเบียนซื้อหรือขายได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้มีการประกาศจากทางราชการ 30 วันอีกด้วย
– ส่วนในกรณีที่ที่ดินประเภท นส. 3 ก นี้เปลี่ยนเป็นโฉนด และไม่มีข้อกำหนดห้ามโอนใดๆ ตามกฎหมาย ก็สามารถทำการซื้อหรือขายได้ทันทีเช่นกัน

นส. 3 ก

ตัวอย่าง นส. 3 ก หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน เครดิตภาพ ddteedin.com

– กรณีที่เราซื้อที่ดินจากผู้อื่นมา แล้วได้ทำสัญญาซื้อ-ขายกันเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเข้าครอบครองหลังทำสัญญาโดยทันที แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนไว้ และต่อมาหากผู้ที่ขายที่ดินให้เราเกิดเสียชีวิตขึ้นมา ซึ่งเราอยากให้ทางกรมที่ดินออกโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อของเรา เราต้องได้ชื่อว่าเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้นอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และต้องเป็นผู้ครอบครองที่ดินประเภท นส. 3 ก อยู่จริง ก็สามารถนำหลักฐานจาก นส. 3 ก นี้ไปยื่นขดจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ทางราชการได้ หรือหากมีคำสั่งของศาลออกมาว่าเราเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบครอบครองที่ดินใน นส. 3 ก เราก็สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานในการขอจดทะเบียนได้เช่นกัน
– หากเป็นกรณีที่เรามีที่ดินประเภท นส. 3 ก 2 แปลงอยู่ติดกัน โดยที่ที่ดินแปลงด้านในไม่มีทางออก แล้วได้ตกลงทำภาระจำยอมทางเดินไปบางส่วน แต่ไม่มีทางเดิน และไม่ได้ใช้เป็นทางเดิน โดยทำเพียงเพื่อให้ที่ดินแปลงในเข้าธนาคารเท่านั้น และหากต่อมาที่ดินแปลงในถูกเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง ในขณะที่ยังคงมีภาระจำยอมอยู่ แม้ว่าผู้ครอบครองใหม่จะนำที่ดินไปออกเป็นโฉนดโดยถูกต้องแล้วก็ตาม ก็ยังถือว่าที่ดินแปลงนั้นยังคงมีภาระจำยอมอยู่ ไม่เปลี่ยนไปแม้ว่า นส. 3 ก จะถูกเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินแล้วก็ตาม

 
 
 
 
 
 นายสมเพชร หมื่นวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง
098 536 0899

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ระบบสารสนเทศขององค์กร (E-Service)
facebook
infocenter
สถานที่น่าสนใจ
รายงานกิจการสภา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลด
เช็คเมล์
เข้าระบบ
ติดต่อเรา
โครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
สาระดีๆจากศาลปกครอง
aec
มุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดซื้อ-จัดจ้าง
สสส
สายด่วนรัฐบาล
13ฟอนต์แห่งชาติ